Frågor & svar - Användning

Kan man använda p-datorn om man jobbar natt?

Ja, det är inget problem. Det viktiga är att du har haft minst fyra timmars sammanhängande sömn och mäter när du vaknar, innan du stigit upp.

 

När kan man börja använda p-datorn om man har haft kopparspiral?
Du kan börja använda en p-dator direkt efter att du tagit ut en kopparspiral då en kopparspiral inte innehåller hormoner. Om du använder en hormonspiral måste du dock följa anvisningarna för p-piller eller andra hormonella preventivmedel.
 

Jag har använt p-piller innan, när kan jag börja använda en p-dator?

När du slutar med hormonbaserade preventivmedel tar det en tid innan din mens kommer igång igen. De blödningar du får under tiden när du tar p-piller är inga riktig menstruationer.

 

Börja använda p-datorn när du fått två blödningar efter att du slutat med hormonerna. Den första blödningen räknas inte som en riktig menstruation utan det är den andra som kan ses som en riktig menstruation. Det är i samband med denna som du kan börja med mätningarna.


Jag har tagit ett dagen-efter-piller, behöver jag göra ett uppehåll med p-datorn?
Ja, då dagen-efter-piller innehåller hormoner så måste du vänta med att använda p-datorn igen tills du får din andra blödning efter att du tagit tabletten. Detta beror på att hormoner påverkar basaltemperaturen.

 

Hur väl fungerar p-datorerna om man har en längre cykel än fyra veckor men som är regelbunden?

P-datorerna fungerar bra även om man har en lång cykel. P-datorn lär sig just din individuella cykel baserat på dina mätvärden under en längre tid. Om cykeln är regelbunden och användaren mäter temperaturen dagligen så kommer p-datorn att indikera ägglossning lika bra som vid en kort cykel. Om menscykeln däremot är över 39 dagar kan vissa uppleva att det blir många röda dagar. Vi rekommenderar att du pratar med din barnmorska i dessa fall.

 

Kan man använda p-datorerna vid en väldigt oregelbunden mens?

Ja, men generellt får man fler röda dagar jämfört med en person som har en regelbunden cykel. Men metoden är fortfarande lika säker. P-datorn kan också vara till hjälp om man vill reda ut orsaken till att menstruationen är så oregelbunden genom att se om ägglossningar överhuvudtaget inträffar eller hur lång cykel man har. Om du är osäker rekommenderar vi att du konsulterar med din barnmorska eller gynekolog om vilken preventionsmetod som är lämplig för dig

 

Jag har en tonårsdotter som ska välja preventivmedel, är era p-datorer ett alternativ?

Tyvärr kan vi inte rekommendera våra p-dator till yngre kvinnor i tonåren. Detta eftersom inga studier är gjorda på användande tonåringar. Deras hormonbalans och regelbundenhet i cykeln är inte alltid stabil och kan ge ostabila värden. Men alla är olika och färdigutvecklas tidigare eller senare. Det är därför upp till individen om p-datorn är ett alternativ. 

 

Hur reagerar p-datorn om man tar tabletter för att skjuta upp mensen?

Du skall inte använda några hormonpreparat tillsammans med p-datorn. Om du gör det bör du göra ett uppehåll med p-datorn och invänta två blödningar innan du börjar använda den igen. I samband med den andra blödningen som då räknas som menstruation kan du börja mätningarna från början igen.

 

Är en regelbunden mens en garanti för många gröna dagar?

Regelbunden mens är en fördel men ingen garanti. Det är många faktorer som spelar in, allt ifrån cykelns längd, regelbundenhet och antalet blödningsdagar. Men livsstilsfaktorer såsom sömn, kost, förkylningar, motion, och regelbundenhet i dygnsrytm spelar också in. Det finns ingen generell ekvation mellan dessa som garanterar optimalt med gröna dagar då det är individuellt, men det är en fördel om man har en sund och jämn livsstil. > Läs mer om cykelanalys och fördelningen av röda och gröna dagar samt > Är p-dator något för mig?

 

Varför kan man inte använda p-datorerna under klimakteriet?

Vi avråder från att använda våra p-datorer som preventivmedel under klimakteriet då hormonnivåerna är så varierande och temperaturskillnaderna likaså. Man kan använda p-datorn för att följa sin cykel men den kommer att visa många röda och gula dagar för att hålla säkerhetsnivån. Användaren kan då känna att det är frustrerande att endast få ett par gröna dagar i månaden.

Måste man ladda sin Lady-Comp (classic) när man har användningsuppehåll, exempelvis under en graviditet? 
Ja, du ska ladda din Lady-comp (classic) var tredje månad under tiden den inte används för att inte batteriet skall laddas ur helt.

Kan jag använda p-datorn då jag tar tabletter mot hypotyreos?
Vi har användare som tar medicin mot just problem med sköldkörtelbekymmer (Levaxin). Dessa mediciner höjer basaltemperaturen. Dock är det en medicin man äter dagligen. Därför har de inte kunnat använda p-datorn under tiden som de provat ut sin dos men när de väl har en dos och en jämn höjning har det fungerat bra.