Frågor & svar - Metod och teknik

Är en temperaturbaserad p-dator samma sak som "säkra perioder"?

Nej. Säkra perioder bygger på att man avstår från sex under samma period varje menscykel. Det brukar oftast vara under dag 10-16 under menscykeln. Detta fungerar främst för dem med en regelbunden menscykel.  Våra p-datorer bygger på basaltemperaturens förändring under menscykeln. P-datorn kan genom att analysera förändringarna i temperaturkurvan upptäcka när ägglossning sker och när under månaden man är fertil. Ägglossningen kan variera mellan menscyklerna och detta håller p-datorn reda på. P-datorn Lady-Comp ger dessutom statistik kring hur mycket ägglosningen varierar under menscyklerna.

 

 

Hur länge har metoden använts?
Temperaturmetoden är en gammal beprövad teknik och har använts länge av kvinnor för att kartlägga vlika dagar som är fertila. Det är däremot svårt att själv beräkna alla eventualiteter som dubbla ägglossningar, försenade ägglossningar och spermiers överlevnad om man för egen statistik. Naturafemmes p-datorer tar hänsyn till alla eventualiteter och lär sig just din menscykel vilket gör att säkerheten i metoden blir väsentligt högre. 

 

P-datorerna har utvecklats sedan 1986 och har under dessa år genomgått flera oberoende kliniska studier.  I dagsläget finns p-datorerna representerade i ett 40-tal länder världen över och många tusentals kvinnor använder dem dagligen.

Läs mer om hur metoden fungerar här.

 

 

Hur kan p-datorerna fungera? Alla kvinnor har ju individuella cykler?
Det stämmer att den kvinnliga menscykeln är högst individuell och att många faktorer påverkar den. Därför är indikeringen gröna/röda dagar något som kan variera dels för varje individ och dels för varje månad. Naturafemmes p-datorer sparar dina mätvärden och lär sig med tid just din cykel.

 

Prognosen som den avancerade algoritmen ger baseras på:

  • Ett "typiskt" cykelmönster enligt medicinska grundprinciper
  • Mer än en miljon utvärderade cykelmönster
  • Det egna cykelmönstret
  • Temperaturen för dagen

P-datorn tar även hänsyn till faktorer som feber och ovanliga temperaturhöjningar (som vid till exempel högt alkoholintag kvällen innan).  I riktlinjer med allmän vedertagen fakta som framställs av bl.a. sjukvården i Sverige är de fertila dagarna i en generell menscykel ca sex dagar (fem dagar före ägglossning och ägglossningens dag). Detta finns med i säkerhetsinställningarna och hänsyn tas till dessa siffror med bra marginal i utvärderingen av inmatad data. P-datorn tar alltid det säkra före det osäkra och visar hellre rött/gult än grönt om den är det minsta osäker.

Här kan du läsa mer om menscykeln och basaltemperaturen i kroppen.

 

 

Vad säger forskningen?
Det har forskats mycket på temperaturmetoden. Det finns en hel del material på internet om metoden som funnits i över 30 år. Det har även forskats en hel del specifikt på hur våra p-datorer fungerar och gjorts flera kliniska studier som du kan läsa om här (pdf).

 

 

Vad är Pearl Index?

Pearl Index är ett säkerhetsmått för att jämför olika preventivmedel. Det visar hur stor statistisk chans det är att en graviditet inom 100 kvinnoår (om 100 kvinnor använder sig av ett visst preventivmedel under ett år) inträffar. Om en av dessa 100 kvinnor blir gravid under detta år motsvarar det Pearl Index 1. Desto lägre värdet är, desto säkrare är metoden. Naturafemmes p-datorer har Pearl Index 0,7 (99,3% säkerhet).

Läs mer om Pearl index och och jämför olika preventivmedel.

 

 

Uppfyller datorerna kraven för medicinteknik?
P-datorerna har följande certifieringar som i sig kräver vetenskaplig bevisning och många uppfyllda kriterier på EU-nivå som Läkemedelsverket i Sverige efterföljer.

 

CE-märkt 93/42/EWG
Sedan september 2008 har EU-kommissionen antagit direktivet att samtliga p-datorer uppfyller EU:s grundläggande krav för medicinsk apparatur. 93/42/EWG gäller för medicinska instrument och.

 

ISO-certifierad EN ISO 13485:2003 + AC:2007
Bakom den omfattande beteckningen "ISO 13485:2003, Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål" finns en självständig certifieringsbar standard, baserad på ISO 9001:2000. Skillnaden mot ISO 9001:2000 är att standarden har flera ytterligare krav för att uppfylla myndigheternas krav på säkerhet och funktion och är avsedd att användas av företag som behöver uppfylla det medicintekniska direktivet (MDD) för att CE-märka sina produkter.

 

FDA Approved
P-datorerna är sedan 2006 FDA-godkända som fertilitetsindikator för hjälp vid konceptionssvårigheter. FDA (Food & Drug Administration) är den amerikanska motsvarigheten till det svenska läkemedelsverket och livsmedelsverket sammanslaget. Ett godkännande från FDA är oerhört svårt och kräver att kliniska tester bevisat att tekniken verkligen fungerar, motsvarar högt ställda krav och ger resultat.

 

Här kan du läsa mer om p-datorernas teknik, men även specifikt om Pearly och Lady-comp.