Frågor & svar - Prognos

Finns det risk att bli gravid när p-datorn lyser gult om man vet att man har mens om 5 dagar?

När datorn visar på gult eller rött finns det alltid en risk för graviditet. I detta fall kan det bero på att temperaturindikationer på en kommande ägglossning saknas eller är onormal, eller att ägglossningen exempelvis är sen just den månaden. Det är därför viktigt att alltid respektera de gula indikationerna trots att man vet att det "borde" vara säkert. Det är det som skiljer p-datorns höga säkerhet från egna observationer.


Varför syns inte min ägglossning på Pearly?
Även om Pearly vet när du har haft ägglossning och kan sätta en prognos kan du som användare inte se denna informationen. Det kan man endast med Lady-Comp. 

 

Jag har oregelbundna arbetstider och jobbar ibland nattskift. Hur påverkar det mina prognoser?

P-datorn kommer inte att bli mindre säker även om du har oregelbundna uppvakningstider men däremot kan du få fler röda dagar än vad du annars skulle haft.

 

Vissa användare med oregelbundna sömntider har valt att endast mäta de dagar de jobbar regelbundet och avstå från mätningar resterande dagar. De upplevde att detta var bättre än att växla mellan uppvakningstider, dvs. att man ställer om klockan några dagar i veckan. Men det är individuellt.

 

Kommer p-datorn tro att jag är gravid om jag inte får någon ägglossning men får min mens?

Om du inte har någon ägglossning en månad kommer p-datorn indikera detta med en gul markering. Det blir då osäkert att ha samlag eftersom du inte haft någon ägglossning vilket innebär att den kan komma senare. Vid ett sådant tillfälle skall du bara fortsätta med kompletterande skydd och fortsätta mäta. Efter någon vecka kommer du förmodligen få röda och gröna dagar återigen.

 

P-datorns indikation på om du är gravid baseras på temperaturnivåer som är utmärkande för detta tillstånd och alla lampor kommer då att lysa samtidigt.