Kliniska studier & rapporter


Algoritmen är p-datorernas viktigaste analysverktyg. Algoritmen i våra p-datorer är resultatet av 30 års forskning och utveckling.  
Under dessa år har algoritmen testats om och om igen i flera oberoende kliniska studier. Varje gång visar resultatet att effektiviteten är densamma. Eller bättre.

I över tre decennier har nöjda användare runt om i världen använt p-datorns algoritm och för oss är det ett bevis på att produkten inte bara fungerar teoretiskt men även praktiskt.

Algoritmen som våra p-datorer använder har testats flera gånger. Vi vill även poängtera att studierna har genomförts av oberoende parter vilket har varit viktigt för vår egna trovärdighet. Vi vill att andra skall testa och utvärdera våra produkter. Det är så vi utvecklas och blir bättre. 

För att vara så transparenta som möjligt har vi listat alla studier längst ned på den här sidan. Och vi uppmuntrar dig att granska dem. 
Men för att sammanfatta resultatet så bekräftar de alla resultatet från en större studie som genomfördes 1997. 

Under en period på över två år studerades 686 användare i Tyskland, Schweiz och Mexiko. Studien omfattade 10 601 menscykler och totalt registrerades 39 oplanerade graviditeter.
Av dessa inträffade endast sex stycken under gröna dagar vilket motsvarar en metodeffektivitet uttryckt i Pearl Index på 0,7.
De övriga 33 graviditeterna inträffade på en röd eller gul dag vilket motsvarar en säkerhet vid typisk användning på 3,8.
 


Kliniska studier

Senaste nytt! 
Polsk rapport från 2017 visar ett Pearl Index på 0,49. 2016 låg motsvarande siffra på 0,64 vid användning av Lady-Comp och Pearly. 

Trial of contraceptive effectiveness of Lady-Comp® / BABY-COMP®;

test of 510 randomly chosen women and 3332 cycles (over 13 cycles usage).

Field study published by the Polish Gynecological Society.
 (Original in German) 
Under direction of Prof. Ewa Markwitz, 2010

Sammanfattning:  Resultatet visade ett Pearl Index på 0.64.
 

Medical Evaluation, EG-Instruction 93/42 EWG und MEDDEV.2.7.1. (Original in German)

Dr. Andreas Marx – ClevaMed, Sept. 20th, 2007

Sammanfattning: Studien visar att metoden håller en hög säkerhetsnivå och utmärker sig i jämförelse mot andra konkurrerande p-datorer.
 

Trial of contraceptive effectiveness of Lady-Comp® / BABY-COMP®;

test of 686 women and 12.213 cycles over 24 month.
Field study in Switzerland, Germany and Mexico.

Düsseldorf 1998, Dissertation Bachhofer, Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm


Advances in Contraception 1998; 14: 97-108; Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm, Bachhofer

Birmingham 1997, Prof. Freundl

Sammanfattning: Studie av Lady-Comp/Baby-Comp. Resultatet visade ett Pearl Index på 0.7.
 

Test on women sterille for 3 – 8 years. 
BABY-COMP® compared with clinical testing.

Sassari 1997, Prof. S. Dessole, Fadda, Rosas, Scapinelli, Inaudi, Ambrosini

Sammanfattning: Baby-Comp kunde ge en 100 procent korrekt prognos för luteal brist, ägglossningslösa cykler samt graviditeter.
 

Clinical testing and comparison with BABY-COMP®. (Original in German) 
Erlangen 1994, Prof. Wildt, Fertilität 1992, Nr. 8, Pages 66-67

Sammanfattning: 100 procent matchning av kliniska resultat och Baby-Comps fertilitetsprognoser.
 

Clinical Test and research on Hormone- and Temperature shifts. Amsterdam 1992, Prof. Martinez, v. Hoof, Schoute, v.d. Meer

Sammanfattning: Hormonnivåer och temperaturvariationer korrelerar och Baby-comp ökar tillförlitlighet, acceptans och användning av basaltemperaturen i fertilitetsutredningar.
 

Test on fertile women. Compared with clinical testing. 


Definition: 6 Days are fertile. Number of fertile days 11.1 +/- 3. Length of cycles 25-35.

Barcelona Congress 1992, Prof. Freundl, Bauer, Bremme, Döring, Frank-Herrmann

Sammanfattning: Lady-Comp kunde upptäcka en temperaturskiftning i varje cykel och ingen graviditet inträffade under de indikerade gröna dagarna.
 

Tests

Rhodos 1988, Prof. Freundl, Frank-Herrmann, Toncaboni

a)Test on prevention compared with clinical tests.

Sammanfattning: Inga oönskade graviditeter inträffade under "gröna" dagar.
 

b)Test on preciseness of temperature readings. (Original in German)

Sammanfattning: Temperaturmätningarna hade en hög exakthet på 0.01.
 

c) Test on planning.
Sammanfattning: 2 av 5 som använde fertilitetsmonitorn för att bli med barn blev gravida redan under testfasen.
 

Publicerade rapporter

Dr. Hubertus Rechberg: Contraception and Baby-planning with Lady-Comp® and BABY-COMP® 


Congresso della Societa Italiana della Contraccezione, June 16-18th, 2005 Lettura BABY-COMP®

 

Naturafemmes p-datorer är resultatet av 30 års forskning hos det tyska företaget Valley Electronics. De tillverkar idag några av världens säkraste p-datorer.