P-datorns teknologi


Naturafemmes p-datorer utgår från basaltemperaturen i din kropp. De är utformade för att kartlägga din individuella temperaturkurva som varierar under menscykeln. P-datorn ringar in din ägglossning med noggrann precision och gör dig uppmärksam på de få dagar under månaden du kan bli gravid.
 

Spermier kan överleva i kroppen under tre till fem dagar och därmed befrukta ägget vid ägglossningen som sker en gång per cykel. Men det är bara under detta dygn som en befruktning faktiskt kan ske. Naturafemmes p-datorer kartlägger, förutom ägglossningsdagen, även de fertila dagarna som leder fram till ägglossningen och lägger till en säkerhetsmarginal.


Termometersensor med hög precision


Basaltemperaturen är den grundtemperatur som din kropp har vid vila. Därför behöver du göra en mätning när du vaknat efter ett par timmars sammanhängande sömn, innan du stigit upp och aktiverat kroppen. I samband med en ägglossning höjs din basaltemperatur med 0,3-0,5 grader C. Det kan tyckas vara små och svåridentifierade temperaturvariationer. Naturafemmes p-datorer är dock utrustade med en unik termometersensor som till skillnad från en vanlig febertermometer kan upptäcka temperaturskillnader ner till hundradelar av grader.

I sammanhanget är därför en höjning om 0,5 grader C en stor avvikelse. Själva mätningen av basaltemperaturen görs i munnen och tar cirka en minut.

Felmätningar baserat på till exempel för kort mättid kan inte förekomma. P-datorn säger själv till när den fått ett tillförlitligt värde och sparar inget värde förrän det är tillförlitligt. Har du ett avvikande värde pga exempelvis feber så registreras värdet men tas bort från analysen. Dock är det alltid bättre att undvika mätningar om du vet med dig att du är sjuk, konsumerat stora mängder alkohol eller sovit för lite.  

Du får dagens fertilitetsresultat direkt efter mätningen. Restultatet gäller för de följande 18 timmarna, dvs. fram till nästa mättillfälle.
 

Avancerad algoritm analyserar mätvärdena


Naturafemmes p-datorer är framtagna av den tyska tillverkaren Valley Electronics Gmbh. Där har medicinska experter sedan 1986 arbetat kontinuerligt med att förfina sin teknologi. Idag tillverkar de några av världens säkraste p-datorer.

P-datorns höga säkerhet och precision beror på två viktiga komponenter; dels den känsliga termometersensorn som kan mäta basaltemperaturen ner till hundradelar av grader; dels en avancerad programvara baserat på en biomatematisk algoritm som utvärderar din mätdata.

Algoritmen sparar och analyserar alla dina temperaturvärden. Tillsammans med medicinska grundprinciper och insamlad data från över en miljon temperaturkurvor analyseras din unika menscykel dag för dag. Algoritmen utvärderar all data i realtid och visar sitt resultat direkt efter mätning i form av ett färgat ljus. Färgerna visar om du är fertil eller inte och resultatet gäller för det följande dygnet (18 timmar).

Sedan jag började använda Pearly har jag fått bättre koll på min cykel. Den är enkel att använda och det är skönt att slippa hormoner".

 - Martina, Stockholm