Säkerhet i världsklass

Observera att en p-dator inte är ett preventivmedel och kan inte fysiskt förhindra en befruktning. P-datorn visar dig vilka dagar du är fertil så att du under dessa dagar kan använda hormonfria preventivmedel, exempelvis pessar eller kondom, som i sin tur fysiskt förhindrar en befruktning. 

Hur säker p-datorn är i sin kartläggning av fertila och icke-fertila dagar har uppmätts och bevisats i flera oberoende kliniska studier. 
Metodeffektiviteten för Valley Electronics p-datorer är 99,3 procent vilket innebär ett Pearl Index på minst 0.7.  > Se våra kliniska studier
 

Vad är Pearl Index?


Pearl Index är namnet på ett branschmått som klassificerar graden av säkerhet för olika preventivmetoder. Måttet anges på en skala mellan 1-100 och tas fram genom att preventivmetoden testas i flera oberoende kliniska studier. För att kunna få ett tillförlitligt värde behövs fler än 10 000 menscykler tas in i beräkningen. Pearl index visar hur många oönskade graviditeter som inträffar när 100 kvinnor använder preventivmedlet kontinuerligt under ett år. Ju lägre Pearl index desto högre blir säkerheten i procent.

Exempel:

Om 4 av 100 kvinnor som använder ett specifikt preventivmedel under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4. Preventivmedlet har då en säkerhet på 96 procent.