Företaget Naturafemme


Naturafemme ägs av TMM Ventures AB som som i över tio år arbetat för att lyfta olika kvinnohälsofrågor och för att öka kunskapen hormonfria alternativ.

Vi var ett av de första aktörerna att introducera p-datorn som produktkategori på den svenska marknaden. 

Genom år av samarbeten med andra aktörer inom branschen för fertilitet och kvinnohälsa har vi gemensamt arbetat för att höja kunskapen i ämnet både gentemot sjukvårdspersonal som gentemot privatpersoner.

Vårt motto har alltid varit att kunskap är makt. Att alla är olika. Alla har olika behov och livssituationer.

Med fler seriösa alternativ på marknaden, tillgång till mer kunskap, tillgång till fler produkter och metoder kan vi hjälpa dig att få ett bättre beslutsunderlag.

Valet är ditt och vi kommer fortsätta att jobba för att alternativen skall bli fler och informationen mer tillgänglig.