Vår garanti


Alla komponenter i våra produkter är av hög kvalitet och vid leverans har varje dator testats och kontrollerats grundligt av tillverkaren.

Garantin för PearlyLady-Comp och Lady-Comp BABY gäller i två år. Garantitiden gäller från och med köpdag och för den kund som handlat från en auktoriserad distributör.
 

Under ovanstående garantiperiod för respektive produkt ansvarar vi för att Lady-Comp, Lady-Comp BABY och Pearly inte skall ha några fabriksfel. Garantin inkluderar därmed eventuella reparationer som kan uppstå på grund av produktfel.
 

Garantin inkluderar inte skador som uppstått på grund av yttre påfrestningar eller ovarsam hantering. Inte heller för defekter som härrör från felaktig användning, rengöring eller förvaring.
 

Garantin upphör att gälla om hanteringen varit felaktig, om produkten öppnats eller om garantisigillet brutits.

Garantianspråk gäller endast om användaren meddelar defekten eller skadan i skrift till Naturafemme inom två veckor efter att felet upptäckts. Användningen måste då upphöra omedelbart efter upptäckten.

Naturafemmes produkter är tillverkade av det tyska företaget Valley Electronics som har mer än 30 års branscherfarenhet