Fertilitetsmonitorns teknologi


Lady-Comp BABY utgår från basaltemperaturen i din kropp. Den är utformad för att kartlägga din individuella temperaturkurva som varierar med hormonnivåerna under menscykeln. Utifrån dina dagliga temperaturmätningar kan fertilitetsmonitorn ringa in din ägglossning med hög precision och gör dig uppmärksam på de dagar under månaden du kan bli gravid. Den kan dessutom mäta dina hormonnivåer, se om ägglossning sker och hur regelbunden den i så fall är.

Genom att Lady-Comp BABY får ta del av dina mätvärden över tid och lär känna just dig kommer den  med hög säkerhet kunna ringa in en prognos för ägglossning. 
 

Hormonnivåerna analyseras


Eftersom det är hormonerna som påverkar basaltemperaturen kan Lady-Comp baby upptäcka små förändringar i hormonnivåerna.

Gulkroppshormonet, progesteronet, är ett viktigt hormon som utvecklas efter ägglossningen. Det tillverkas av gulkroppen och får slemhinnan i livmodern att växa och förbereda sig för att ta emot det befruktade ägget. Ett fungerande gulkroppshormon är därför en avgörande faktor för att kunna bli och förbli gravid. Med Lady-Comp baby kan du se om du exempelvis har för låga progesteronnivåer (Corpus Luteum Insufficiency, CLI) 
 


Termometersensor med hög precision


I samband med ägglossningen höjs din basaltemperatur med 0,3-0,5 grader C. Det kan tyckas vara små temperaturvariationer. Lady-Comp baby är därför utrustad med en unik termometersensor som kan upptäcka temperaturskillnader ner till hundradelar av grader till skillnad från en vanlig febertermometer. I sammanhanget är därför en höjning om 0,5 grader C en stor avvikelse. Själva mätningen av basaltemperaturen görs i munnen varje morgon när du vaknat och tar under en minut.

Felmätningar baserat på till exempel för kort mättid kan inte förekomma. Lady-Comp baby uppger när den fått ett tillförlitligt värde och sparar inget värde förrän det är tillförlitligt. En daglig fertilitetsprognos visas på Lady-Comp babys diplay direkt efter mätningen. Träffsäkerheten för prognosen är 99,3 procent och gäller för de följande 18 timmarna, fram till nästa mättillfälle.
 


Prognos över när chanserna är som störst för en pojke eller flicka


Chanserna för att bli gravid med en pojke eller flicka är 50:50 baserat på att det finns spermier med X-kromosomer och spermier med Y-kromosomer. Studier pekar dock på att spermierna inte bara skiljs åt med X- och Y-kromosomer. Faktorer som storlek, tyngd och snabbhet kan också vara avgörande.
När det har gått en tid är det svårare för spermierna att penetrera ägget och de spermier som varit långsammare har energi kvar att penetrera äggets yta och befrukta ägget.

Om samlag sker på samma dag som ägglossningen så är det en större chans att spermier av den snabbare typen, alltså oftast flickspermier med X-kromosom, befruktar ägget. Om samlag sker ett par dagar innan ägglossning är det större chans att den hårdare och mer uthålliga typen av spermier, oftast pojkspermien med Y-kromosom, kommer befrukta ägget.
 

Mer om studier kring könsprognoser

France, J. T., F. M. Graham, et al. (1992). "Characteristics of natural conceptual cycles occurring in a prospective study of sex preselection: fertility awareness symptoms, hormone levels, sperm survival, and pregnancy outcome." Int J Fertil 37(4): 244-55.

 

France, J. T., F. M. Graham, et al. (1984). "A prospective study of the preselection of the sex of offspring by timing intercourse relative to ovulation." Fertil Steril 41(6): 894-900.