Varför är det ibland svårt att bli gravid?


Ibland blir man inte gravid trots att man har försökt ett tag. Det behöver inte betyda att det finns direkta problem. Många gånger handlar det om att försöka vid rätt tidpunkt, under ägglossningen.

Ibland kan det däremot finnas medicinska skäl till varför det är svårt. Då är det bra att få en tydlig bild av hur menscykeln fungerar, hur de olika hormonnivåerna ter sig och om ägglossning sker regelbundet.
 

Livsstilsvanor som kan påverka


Fertilitetsproblem finns bland både män och kvinnor. Hos kvinnor är problemen många gånger kopplade till hur ägglossningen fungerar. Eftersom ägglossningen styrs av hormonnivåerna i kroppen kan problemen bero på hormonrubbningar som i sin tur kan påverkas av en mängd faktorer. Allt ifrån sjukdom till fysisk påfrestning eller stress.

Ibland kan problemet vara att ägglossning inte sker under varje menscykel eller till och med att ägglossning inte inträffar alls. I vissa fall kan det handla om en blockering i äggledarna på grund av en infektion. Det finns även diagnoser såsom Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och Endometrios som kan försvåra en graviditet.

En sund och balanserad livsstil med goda kost-, motions- och sömnvanor kan bidra till att öka chanserna för att bli gravid. Sedan finns det faktorer som kan påverka fertiliteten negativt. Alkohol och rökning kan påverka spermieantal och spermiekvaliteten hos män. Hos kvinnor kan dessa faktorer bidra till ökad risk för bland annat missfall.

Vikt är också en betydande faktor. Både övervikt och undervikt kan bidra till rubbningar i menscykeln hos kvinnor och hos män kan spermiernas antal och kvalitet påverkas.
 


Kartlägg ägglossningen som första steg


I de flesta fall finns det någon form av behandling att få. Men första steget är att göra en utredning vad det är för problem som försvårar chanserna att bli gravid och hur ägglossningen ser ut. Då är Lady-Comp BABY ett bra verktyg. Lady-Comp BABY hjälper dig att se när exempelvis ägglossning sker, ägglossningens regelbundenhet eller om de överhuvudtaget sker och hormonnivåerna i kroppen är tillräckliga. 


Med Lady-Comp baby kan du skriva ut en cykelanalys av dina mätvärden och själv se exakt hur din menscykel varierar över månaderna. Inför ett läkarbesök eller ett möte med en fertilitetsklinik kan en kartläggning av basaltemperaturen och menscykeln vara en bra grund för vidare diskussion.